top of page

תנאי השתתפות בסיורים

אנו שמחים ונרגשים שהחלטתם להצטרף לסיורים שלנו לחוויה סוחפת ומרגשת בברלין. לפני שתצאו למסע שלכם, ברצוננו לספק לכם מידע חשוב ואת תנאי ההשתתפות. נא קראו בעיון.

נזקים וביטוח

בעוד אנו נוקטים בכל אמצעי הזהירות כדי להבטיח חוויה בטוחה ומהנה, המשתתפים אחראים לחפציהם האישיים ולרווחתם במהלך הסיור. 

אין אנחנו אחראים לנזקי המשתתף בסיורים שלנו מכל סיבה שהיא לרבות כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק למטען ו/ או כל נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם למשתתף במהלך הסיור, לרבות נזקים מחמת תאונה, אלימות, שוד, גניבה, אבידה של מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, אשפוז, הוצאות רפואיות וכל נזק אחר. מובהר ומודגש בזאת כי לא ינתנו החזרים כלשהם בגין הפסקת סיור עקב מחלה, פציעה או כל סיבה אחרת. אנחנו מציעים למשתתף לבטח עצמו, על חשבונו, בביטוח אישי ומקיף ונרחב הכולל ומכסה את האירועים והנזקים המתוארים לעיל. לא תשמע כל טענה כי אנחנו אחראים לנזקים מהסוג המפורט לעיל שיגרמו למשתתפים במהלך הסיור. אנחנו מודיעים בזאת מפורשות כי אנחנו פועלים כמתווכים בלבד בין המשתתפים לבין נותני השירותים השונים בסיור ובכלל זה חברות התעופה, תחבורה, ספנות, בתי מלון, מסעדות וכיו"ב ולפיכך אין אנחנו אחראים בין במשרין ובין בעקיפין, לתקלות, שיבושים ונזקים אשר עלולים להיגרם למשתתפים ו/ או לחלק מהם עקב אי ביצוע או ביצוע לקוי או חלקי של הסיורים המפורסמים באתר זה וכל נזק אחר אשר עלול להיגרם ע"י נותני השירותים הנ"ל או מי אשר פועל מטעמם, לרבות בשל מעשים ו/ או מחדלים של אותם נותני השירותים. אין באמור בתנאים דלעיל כדי לפגוע בזכותו של המשתתף לתבוע ישירות את כלל נותני השירותים או חלק מהם.

כוח עליון

מזג האוויר בברלין יכול להיות בלתי צפוי, לכן אנו ממליצים לבדוק את התחזית לפני הסיור שלכם. במקרה של תנאי מזג אוויר קשים, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את מסלול הטיול או לתזמן מחדש למען בטיחותם ונוחותם של כל המשתתפים.

אנחנו לא נישא באחריות לכל ביטול ו/ או אחר אשר אירעו עקב נסיבות של כוח עליון, לרבות ומבלי לגרוע, מלחמה, תאונת מטוס, מעשה טרור, שביתה או השבתה, הפסקות חשמל, אסונות טבע ו/ או כל אירוע אחר אשר אינו בשליטתנו.

במרבית הסיורים שלנו אנו לא נכנסים לשום מקום המחייב תיאום מראש, אנו מסקרים את האתרים מבחוץ, למעט ביקור בסדנה של אוטו ויידט ווילה ואנזה. לא נהיה אחראים אם המקומות הללו יהיו סגורים מפאת שיפוץ או יום חג כזה או אחר. אנו לא מבטיחים כניסה למקומות הללו ואת הסיפורים עליהם אנו מעבירים בין כה וכה באם נכנסים פנימה ואם לאו.

גילאי המשתתפים

הסיורים המפורטים באתר זה פתוחים להרשמה לציבור הרחב כולו וללא הגבלת גיל. ההשתתפות פתוחה ליחידים בכל הגילאים, בתנאי שהם כשירים פיזית לעסוק בפעילויות הכרוכות בכך. קטינים חייבים להיות מלווים במבוגר אחראי. אנחנו איננו מתחייבים שתהיה התאמת גיל ו/ או כל התאמה אחרת בין המשתתפים, לרבות מבחינת כישוריהם ו/ או מצב בריאותם. תחום, גיל מומלץ בסיורים מסויימים כגון סיור אלטרנטיבי, קולינרי וכו' הינו בגדר המלצה בלבד ואין באפשרותנו לוודא באופן מוחלט התאמת הגיל. לא תתקבלנה טענות בנושאי גילאי המשתתפים, חריגה מהגבלת גיל, כישורי המשתתפים ו/ או מצב בריאותם.

גודל הקבוצה

אנו שואפים להעניק חוויה אינטימית ואישית, ולכן אנו מנסים להגביל את גודל הקבוצה ל-15 משתתפים, בלי התחייבות. זה מאפשר למדריכים שלנו ליצור אינטראקציה עם כל אורח ולטפל בכל שאלה או בעיה. בקבוצות גדולות אנו נוטים לפצל את הקבוצה.

השתתפות בסיור

הבטיחות שלך היא בראש סדר העדיפויות שלנו. אנו מבקשים מכל המשתתפים לעקוב אחר הוראות המדריכים שלנו ולהקפיד על הנחיות הבטיחות בכל עת. זה כולל שהייה עם הקבוצה, הימנעות מאזורים אסורים והקפדה על הסביבה שלך.

אנחנו נהייה רשאים לדחות בקשת הרשמה, או לבטל הרשמה, של אדם, על פי שיקול דעתנו וללא נימוקים. כמו כן אנו רשאים על פי שיקול דעתנו והחלטתנו הבלעדית, להפסיק את השתתפותו של משתתף בסיור, אם לדעתנו, השתתפותו פוגעת ו/ או מפריעה למהלך הסיור. במקרה בו מופסקת השתתפותו של משתתף בסיור, יוחזרו למשתתף חלקו היחסי בניכוי ההוצאות שלנו, שיתכנו בעת הפסקת השתתפותו של המשתתף. על המשתתף להודיענו בטרם הרשמתו, על כל מגבלה פיזית ו/ או בריאותית, שיכולים להכביד או להקשות על השתתפותו בסיור, בהעדר הודעה כזאת, אנו נראה בזאת כי אינו מוגבל באופן כלשהו מלהשתתף בסיור.

מובהר ומודגש בזאת כי לא יינתנו החזרים כספיים כלשהם בגין אי הגעה לסיור או אי מציאת נקודת המפגש או הפסקת סיור עקב מחלה, פציעה, קור חום או כל סיבה אחרת שלא תהיה מצד המשתתף.

מדיניות ביטולים

החזר כספי יינתן רק בהודעת ביטול השתתפות, מינימום 7 ימים לפני מועד הסיור.

פחות מזה, לא יינתן החזר כספי בכלל.

בביטול של סיור מצידנו ( מדריך חולה, אי קיום של מינימום משתתפים וכיוב') נשתדל להודיע כמה שיותר מוקדם ולפחות עד 12 שעות לפני מועד הסיור ואז יינתן החזר כספי.

כבוד לברלין

בזמן שאתם חוקרים את העיר המדהימה הזו, אנו מבקשים מכם לכבד את ההיסטוריה, התרבות והמנהגים המקומיים שלה. התייחסו למשתתפים, למדריכים ולתושבים באדיבות ובכבוד, וקחו בחשבון את המשמעות ההיסטורית של האתרים שבהם אתם מבקרים.

***

עצם הרשמתו של משתתף לסיור כלשהו ו/או תשלום מקדמה על ידו ו/או השתתפותו בסיור ו/או בחלק ממנו, מהווה בזאת את הסכמת המשתתף לכל התנאים והמידע הרשומים לעיל, כולל צילומים והודעות וואטסאפ למטרות פרסום ושיווק. בכל מקרה של מחלוקת, מוסכם בין הצדדים כי אין קשר למקום ביצוע ההזמנה ומקום מגוריו של מזמין השירות, הנושא יידון ע״י בורר באיזור השיפוט גרמניה, ברלין.

Impressum

Inhaber - Amir Izhakov-Lewin. Goethestraße 63, 10625 Berlin. +49 1577 3504050 info@amirinberli.com Steuernummer: 13/360/61925

bottom of page